برخى از خدمات ما

١- در اختيار داشتن سبد مناسب با تلفيقى از محصولات وارداتى و توليد داخل بويژه داروهاى كمياب
٢- سفارش گيرى آنلاين
٣-تحويل سفارشات در كمترين زمان ممكن
٤-اطلاع رسانى مناسب در زمينه محصولات بويژه محصولات جديد از طريق فروشندگان و كانال تلگرامى
٥-بررسى كمبودهاى بازار دارويى و تلاش جهت تامين آنها در اسرع وقت